Tìm hiểu sâu về đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo Sapa sử dụng chủng nấm Nhật Bản và công nghệ Elipha Cordyceps, được nuôi trồng trên giá thể hữu cơ, và thực hiện trong điều kiện bán tự nhiên, đã được kiểm định hàm lượng các hoạt chất luôn cao hơn các loại đông trùng hạ thảo khác từ 3 đến 8 lần.

Đông trùng hạ thảo Sapa sử dụng chủng nấm Nhật Bản và công nghệ Elipha Cordyceps, được nuôi trồng trên giá thể hữu cơ, và thực hiện trong điều kiện bán tự nhiên, đã được kiểm định hàm lượng các hoạt chất luôn cao hơn các loại đông trùng hạ thảo khác từ 3 đến 8 lần.

Đông trùng hạ thảo Sapa sử dụng chủng nấm Nhật Bản và công nghệ Elipha Cordyceps, được nuôi trồng trên giá thể hữu cơ, và thực hiện trong điều kiện bán tự nhiên, đã được kiểm định hàm lượng các hoạt chất luôn cao hơn các loại đông trùng hạ thảo khác từ 3 đến 8 lần.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *